Sunday, 24 December 2017

Sbi tt kursy walutowe


SBI FX Trade: Waluta Future Trading SBI FX TRADE to platforma internetowa oferowana klientom przez Bank Narodowy Indii w celu handlu walutowymi kontraktami terminowymi typu Currency Futures. SBI oferuje swoim klientom możliwość handlu czterema parami walut, mianowicie: USDINR, EUROINR, GBPINR i JPYINR, na co zezwalają organy regulacyjne SEBI i RBI. SBI FX TRADE to bezpieczna, solidna platforma internetowa połączona z kontem bankowym klientów. Klient może zająć pozycje w tych walutach z dowolnego miejsca w kraju, po przeniesieniu wymaganych marż, za pośrednictwem swojego internetowego rachunku handlowego. Funkcje kursów SBI FX Trade Competitive brokerage. Zintegrowana platforma konta bankowego i rachunku transakcyjnego online. Rezerwa na oznaczenie zastawu. Pieniądze pozostają na koncie klientów do momentu zawarcia transakcji, dzięki czemu zyskują zainteresowanie. Bezpieczna i niezawodna platforma internetowa. Produkt od Indii najbardziej zaufany i przejrzysty Bank. Co to są transakcje terminowe na waluty Kontrakt terminowy na waluty to standardowa forma kontraktu forward, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie. Jest to umowa kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty bazowej w określonym dniu po określonej cenie. W Indiach handluje się obecnie czterema parami walut (USDINR, EUROINR, GBPINR i JPYINR) o wielkości 1000 jednostek waluty bazowej, z wyjątkiem JPY, gdzie wielkość partii wynosi 100 000. Rozliczenie dla klienta odbywa się jednak w warunkach rupii, a nie w obcej walucie. Zalety walut Futures Przejrzysty wzmacniacz Efektywne odkrywanie cen Łatwa wymiana handlowa Nie wymaga się papierkowej roboty na poziomie oddziału w przeciwieństwie do kontraktów terminowych Przedłożenie dowodu na to, że jest to podstawa, nie jest warunkiem wstępnym Specyfikacje kontraktów na walutowe transakcje terminowe Ostateczna cena rozliczeniowa (FSP) Stopa referencyjna RBI. (Ostatni dzień roboczy miesiąc) Jak handlować w kontraktach terminowych na waluty SBI FX Trade KROK 1: Otwarcie rachunku transakcyjnego FX SBI Klienci, którzy są zainteresowani uczestnictwem w rynku kontraktów terminowych na waluty, muszą koniecznie otworzyć rachunek transakcyjny SBI FX Trade. Rachunek handlowy zostanie powiązany z kontem oszczędnościowym określonym przez klienta w formularzu otwarcia rachunku. Obecnie SBI oferuje giełdę z National Stock Exchange of India (NSE). Klient może otworzyć rachunek SBI FX Trade w wybranych oddziałach po wypełnieniu niezbędnej dokumentacji KYC określonej przez organy nadzoru SEBI i RBI. Po zakończeniu dokumentacji KYC konto handlowe klienta zostanie otwarte w ciągu kilku dni, a do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z nazwą użytkownika i hasłem. KROK 2: Logowanie w amp Przeddziałanie wymaganych marginesów. Aby handlować kontraktem terminowym na waluty, klient musi podać wymagane marże z góry do banku. Marżę ustala się na 5 wartości umowy, ale może być modyfikowana przez Bank w zależności od zmienności rynkowej. Na przykład, jeśli klient kupuje umowę na najbliższy miesiąc na Rs. 46 (tj. Wartość nominalna umowy: 46100046,000), musi zapłacić z góry marżę w wysokości 5 (ok.), Co odpowiada Rs. 2300 (5 46 000) Logowanie do funduszu Transfer funduszy Klient musi odwiedzić retail. onlinesbi i kliknąć link SBI FX Trade na stronie głównej. Następnie zostanie przekierowany na stronę logowania, gdzie musi wprowadzić wymagane dane i zalogować się. Alternatywnie klient może również wypróbować adres URL: nowonline. insbifxtrade Po zalogowaniu się klient musi przejść do Transferu funduszy, wprowadzić ilość zastawu do oznaczenia i zostaje przekierowana na stronę retail. onlinesbi. gdzie alokuje fundusze na handel, zaznaczając zastaw. Zaktualizowaną kwotę zastawu można zobaczyć na stronie głównej onlinesbi. KROK 3: Umieszczanie transakcji Na liniach podobnych do akcji, w zależności od postrzegania wzrostu lub spadku wartości, klient musi skrystalizować swoje poglądy na spodziewany ruch w wartości poszczególnych walut. Klienci mogą następnie kupować lub sprzedawać waluty odpowiednio na platformie handlu walutami futures. Przykład A: Na przykład Rupee (USDINR), jeden miesiąc handluje przy Rs. 47 i jeśli ktoś czuje, że Rupia straci na wartości wobec Rs. 49, może on wejść na długą pozycję, kupując kontrakt terminowy na waluty. Jeśli USDINR dla tego samego okresu dojrzałości trafi do Rs. 49, on robi zysk Rs. 2 za dolara. Tak więc na pojedynczym kontrakcie wynoszącym 1000, zyskuje Rs. 2000. Przykład B: Wręcz przeciwnie, może sprzedać kontrakt, jeśli widzi uznanie dla indyjskiej rupii. Na przykład, jeśli Rupia jeden miesiąc handluje w Rs. 47 teraz i oczekuje, że przeniesie się do Rs. 46, może wejść na krótką pozycję, sprzedając kontrakt terminowy na waluty. Jeśli stawka USDINR dla tego samego okresu zapadalności przesunie się do Rs. 46 on zyskuje Rs. 1 za dolara, na skrócenie jego pozycji. On zyskuje Rs. 1000 na tej umowie. W przypadku, gdy Rupee porusza się wbrew jego oczekiwaniom i osiąga Rs. 49, a następnie traci Rs. 2 na kontrakt, tj. Rs. 2000 z marginesu, który oddał z góry. Klient może w dowolnym momencie zawęzić swoje pozycje w okresie obowiązywania umowy. Podobne, długie lub krótkie pozycje mogą być przyjmowane w EURINR, GBPINR i JPYINR, jeśli klienci zobaczą jakiekolwiek szanse na wahania indyjskiej waluty w stosunku do innych walut, takich jak euro, funt szterling i jen japoński. Korzyści z kontraktów terminowych na obrót Wielu uczestników rynków finansowych (tj. Eksporterzy, importerzy, przedsiębiorstwa i banki), inwestorzy i arbitrzy, korzystają z przejrzystego wykrywania cen i łatwości handlu. Hedgers: Ten produkt oferuje platformę zabezpieczającą przed skutkami niekorzystnych wahań kursów wymiany walut. Jeśli jesteś importerem, możesz kupić kontrakt terminowy na waluty, aby zablokować cenę za zakup aktualnej waluty obcej w przyszłości. W ten sposób unikasz ryzyka kursowego, z którym w przeciwnym razie musiałbyś się zmierzyć. Jeśli jesteś eksporterem, możesz sprzedawać kontrakty walutowe na platformie wymiany i zablokować cenę sprzedaży w przyszłym terminie. Załóżmy na przykład, że jesteś eksporterem, a dwumiesięczny kontrakt futures na USDINR jest obecnie w obrocie na Rs. 49 za dolara. Po dwóch miesiącach otrzymujesz należność eksportową, a obecny poziom jest bardzo atrakcyjny. Następnie możesz sprzedać dwumiesięczny kontrakt terminowy na waluty po aktualnej cenie Rs. 49. Tak więc po upływie dwóch miesięcy dostajesz Rs. 49 za dolara w terminie, niezależnie od poziomu Rupii. Inwestorzy: Wszyscy zainteresowani wyrażeniem opinii o aprecjacji (lub amortyzacji) kursów walutowych w krótkim i średnim terminie mogą uczestniczyć w rynku kontraktów terminowych na waluty. Zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi, wszyscy mieszkańcy Indii, w tym osoby fizyczne, firmy lub instytucje finansowe, mogą uczestniczyć w rynku kontraktów terminowych na waluty. Jednak obecnie nierezydentni Indianie (NRI) i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (FII) nie mogą uczestniczyć w rynku kontraktów terminowych na waluty. Często zadawane pytania na temat kontraktów terminowych na waluty Gdzie można uzyskać informacje na temat umieszczania transakcji za pomocą platformy SBI FX Trade Prezentacja na temat korzystania z platformy w celu umieszczenia transakcji zostanie przesłana do klienta pocztą elektroniczną po otwarciu konta SBI FX Trade. Prezentacja będzie również dostępna na stronie retail. onlinesbi. Klient może również zadzwonić pod numer 1800-220-052 (bezpłatny) 022-26567700, w razie wątpliwości na platformie transakcyjnej. Kontakt Lista regionalnych działów marketingu skarbowego 080 2594 3184, 080 2594 3185 Jaka dokumentacja KYC powinna zostać podjęta w celu otwarcia rachunku transakcyjnego SBI FX Kiosk SBI FX Trade KYC zawiera sześć dokumentów określonych przez regulatorów rynku, Giełdę i Bank. Formularz KYC zbiera dane klienta, które byłyby poufne w Banku. Dokument "Prawa i obowiązki inwestora" określa prawa i obowiązki klienta, który chce otworzyć rachunek transakcji walutowych. Dokument dotyczący ujawniania ryzyka wyjaśnia różne rodzaje ryzyka związanego z rynkiem terminowych transakcji walutowych w obrocie giełdowym. Umowa między użytkownikiem a klientem jest zawierana między klientem a członkiem handlowym (SBI) w celu uczestniczenia w rynku kontraktów terminowych na kursy wymiany walut. Niniejsza umowa musi być opieczętowana zgodnie z obowiązującą ustawą pieczęciową, której koszt zostanie pokryty przez klienta. Umowa o przesłanie noty kontraktowej drogą elektroniczną umożliwia klientom otrzymywanie notatek kontraktowych i innych oświadczeń drogą elektroniczną. Czym jest oznakowanie zastawu i czym różni się ono od normalnego transferu z góry Oznaczenie miejsca przeznaczenia jest wyjątkowym obiektem oferowanym przez SBI swoim klientom. Za pomocą narzędzia do oznaczania zastawu oferowanego przez SBI klient nadal otrzymuje odsetki od kwoty zastawu do momentu faktycznego zawarcia transakcji. W przypadku, gdy marże są przekazywane z góry, klient traci możliwość zarabiania odsetek aż do zakończenia transakcji. Jak mogę zobaczyć status zastawu zastawu i zaktualizowane limity transakcyjne Kiedy klient zaznacza zastaw do zawierania transakcji, status zastawu jest aktualizowany w czasie rzeczywistym na stronie głównej onlinesbi klienta. Należy zauważyć, że na koncie nie przewidziano oddzielnego wpisu w celu oznaczenia znaku zastrzeżonego. Klient może również wyświetlać zaktualizowane limity na platformie nowonline. in w czasie rzeczywistym. Jest on również dostępny w POZYCJACH - SUBSYSTEMY KREDYTOWE RMS Po zrealizowaniu transakcji na giełdzie kwota zastawu zostaje zmniejszona, a pozycja debetowa zostaje przekazana na koncie klienta na koniec dnia. W jaki sposób obliczany jest margines na otwartej pozycji Osiągnięto to poprzez zastosowanie Marży na wartość otwartej pozycji netto. Na przykład, masz otwartą pozycję kupna w FUT-USDINR-27-sie-2017 dla 1 lota 1000 qty R. 50 i IM dla USDINR wynosi 5. W tym przypadku margines na poziomie pozycji wynosiłby 1 1000 50 5 Rs. 2500 Co rozumie się przez rozkład kalendarza Rozprzestrzenianie się kalendarza oznacza ryzyko przesunięcia pozycji w umowach wygasających w różnych datach w tym samym funduszu bazowym podjętym jednocześnie. Na przykład, weźmiesz pozycję Kupno za 2 części o wartości 2000 w FUT-USDINR-27-sie-2017 Rs. 50 i sprzedaj pozycję za 1 lot o wartości 1000 w FUT-USDINR-28-wrz-2017 Rs. 55. Następnie 1 część Kup pozycję w FUT-USDINR-27-sie-2017 i 1 lot Sprzedaj pozycję w FUT-USDINR-28-wrz-2017 stanowią spread względem siebie i stąd nazywane są Spread Position. Ta pozycja spreadowa byłaby marżą spreadową do obliczania marży zamiast IM. W tym przykładzie saldo 1 partii 1000 pozycji kupna w FUT-USDINR-27-sie-2017 byłoby pozycją niepodzieloną i przyciągnęłoby początkową marżę. W jaki sposób dokonuje się obliczenia marży w przypadku rozpiętości kalendarza Pozycje spreadu wymagają niższych marż określonych przez Giełdę, a korzyść z niższych marż, jeśli w ogóle, zostanie przekazana klientowi. Jak mogę zobaczyć moje otwarte pozycje w Futures walut Możesz zobaczyć wszystkie otwarte pozycje futures, klikając POZYCJA POSITION TAB. Możesz zobaczyć pozycje na bazie DAYWISENET WISE. Na dzień są to pozycje zbudowane w ciągu dnia, podczas gdy NETWISE obejmuje również przeniesione pozycje. Tabele pozycji kontraktów futures zawierają szczegóły, takie jak szczegóły kontraktu, pozycja kupna, liczba (liczba kontraktów), ilość, liczba zleceń kupna, liczba zamówień sprzedaży, cena podstawowa, ostatnia cena handlowa (LTP), całkowity depozyt zablokowany na otwartej pozycji i zamówienie poziom marży na poziomie grupy bazowej. Ponadto, noty kontraktowe i codzienne wyciągi zostaną przesłane do Ciebie zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi. Czy mogę zrobić wszystko, aby zabezpieczyć pozycje przed wyrównaniem z powodu niedoboru marży Tak, zawsze możesz dobrowolnie dodać marżę w momencie składania zamówienia lub przydzielić dodatkowy depozyt w dowolnym momencie. Posiadanie odpowiednich marż pozwala uniknąć wezwań do dodatkowego marginesu na wypadek, gdyby rynek okazał się niestabilny w odniesieniu do twojego stanowiska. Punkty wyzwalania w ciągu dnia Klient otrzymywałby alerty na następujących poziomach, aby doładować swoje konto depozytu zabezpieczającego. 90 z marginesów Pozycje są ponumerowane przez Bank. Zawsze zaleca się, aby klienci mieli dodatkową poduszkę na wymaganym marginesie, aby zmniejszyć możliwość takiego odstępu, z powodu ekstremalnych ruchów rynkowych. Na przykład klient podał marginesy na poziomie 5 (Rs 2300). Kiedy margines spadnie do poziomu 70 (Rs. 1610), otrzymuje pierwsze wezwanie do uzupełnienia depozytu, prosząc go o doładowanie konta. Drugi alarm wysyłany jest na 80 (Rs 1840), a ostatni na 90 (Rs 2300). Jeśli klient nie doładuje się na tym poziomie, Bank zastrzega sobie prawo do pominięcia pozycji klienta. Co rozumie się przez proces EOD MTM (koniec dnia - Mark to Market) Codzienne EOD MTM jest obowiązkową cechą procesu rozliczania kontraktów terminowych na walucie, narzuconą przez regulatorów. Codziennie rozliczenie otwartych pozycji walutowych odbywa się w cenie rozliczeniowej zadeklarowanej przez giełdy na ten dzień. Cena bazowa jest porównywana z ceną rozliczenia, a różnica jest rozliczana w gotówce. W przypadku zysków z EOD MTM, konto jest odpowiednio uznawane za niewykorzystane. Pozycja jest przenoszona na następny dzień w poprzednich dniach rozliczeniowych, w której realizowany był ostatni EOD MTM. Dziennik ProfitLoss z tytułu MTM zostanie zaksięgowany na koncie klienta następnego dnia. Jakie są moje zobowiązania z tytułu rozliczenia w kontraktach terminowych na waluty. Możesz mieć następujące dwa zobowiązania Rozliczeń na rynku kontraktów terminowych na waluty: I. Obowiązki dziennego rozliczenia: (Wpisy do przekazania na koncie klienta na podstawie T1) Wypłata w wyniku MTM Zysk i strata. PayoutPayIn z powodu wymaganego depozytu zabezpieczającego na poziomie 5. (Nadwyżka marży powyżej 5, zostanie zaksięgowana na rachunku klienta, a niedobór poniżej 5, zostanie obciążony z konta klienta) Płatność z tytułu Domu Maklerskiego, należne podatki i opłaty ustawowe II. Ostateczne zobowiązania do rozrachunku: Wypłata Wypłata z powodu Zysku i straty przy zamykaniu. Wynagrodzenie z tytułu Domu Maklerskiego i ustawowych opłat przy zamknięciu Wypłata z powodu obowiązujących podatków Czy obowiązkowe jest umiejscowienie pozycji w okresie obowiązywania umowy? Nie. Giełda automatycznie wyrównałaby twoją pozycję w ostatnim dniu wygaśnięcia umowy. Twoja pozycja zostanie zamknięta po ostatecznej cenie rozliczeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostateczna cena rozliczeniowa to stopa referencyjna banku centralnego z ostatniego dnia sesyjnego. Kiedy kwota zobowiązania zostanie obciążona lub zaksięgowana na moim rachunku bankowym Wszystkie codzienne transakcje terminowe na waluty są rozliczane w drodze wymiany na zasadzie T1, a ostateczne zobowiązania do rozliczenia są rozliczane w drodze wymiany na podstawie T2. Dzienne obowiązki rozliczeniowe w Banku: Oznacza to, że każdy dzienny obowiązek wynikający z transakcji futures lub EOD MTM w dniu (T) jest rozliczany na najbliższy najbliższy dzień handlowy. Oznacza to również, że jeśli masz obowiązek zapłaty w dniu (T), płatność będzie musiała zostać dokonana w dniu (T). Natomiast jeśli istnieje zobowiązanie kredytowe, kwota zostanie zaksięgowana na Twoim koncie w dniu T1. Jeśli dzień T1 jest świętem, kredyt zostanie przekazany na twoje konto w następnym dniu roboczym. Ostateczne zobowiązania rozrachunku w banku: Twoje ostateczne zobowiązanie do rozliczenia zostanie rozliczone w taki sam sposób, jak codzienne zobowiązania, z wyjątkiem tego, że twoje zobowiązanie kredytowe zostanie zaksięgowane na Twoim koncie w dniu T2 lub w kolejnym dniu roboczym, jeśli T2 jest świętem. Jak mogę odznaczić zastaw i uwolnić kwotę Klient może w każdej chwili zażądać odznaczenia zastawu. W tym względzie należy zauważyć, co następuje. Aby usunąć oznaczenie zastawu, klient powinien przejść do strony REQUESTS na swojej stronie głównej onlinesbi i wybrać SBI FX TRADE i wprowadzić kwotę, która ma nie być oznaczona. Odblokowane żądania złożone przed godz. 17.00 będą nieoznakowane w tym samym dniu, po godzinach rynkowych. Żądania złożone po godz. 17.00 będą rozpatrywane tylko pod koniec następnych dni handlujących. Dlatego też oczekuje się, że klient nie użyje kwoty, na którą złożono żądanie odznaczenia, do momentu zwolnienia zastawu. W przypadku, gdy klient użyje tej kwoty w następnym dniu handlowym, żądanie odznaczenia zostanie odrzucone. Podobnie jak w przypadku oznakowania zastawu, w przypadku dokonania unieważnienia zastawu na koncie klienta nie zostanie przekazany żaden wpis. Jedynie kwota zastawu zostałaby zmniejszona o nieoznaczoną kwotę. Jakie są obowiązujące stawki maklerskie dla SBI FX TRADE Oferujemy oparte na wolumenie stawki maklerskie dla różnych segmentów klientów. Nasze stawki maklerskie są proste i nie zawierają żadnych ukrytych opłat. Korzyści z ubiegania się bezpośrednio do oddziału w Nowym Jorku Kliknij tutaj Wszystkie przekazy pieniężne INR są bezpłatne niezależnie od kwoty. Konwersja na walutę obcą przy stałym kursie, wyświetlana na stronie internetowej. (państwowy bank) natychmiastowe przeniesienie do ponad 12 500 oddziałów Banku Stanowego Indii. Elektroniczny kredyt na rachunki we wszystkich oddziałach stowarzyszonych banków SBI i ponad 50000 oddziałów 100 innych banków w Indiach za pośrednictwem NEFT. Natychmiastowe zapłacenie za pomocą karty debetowej lub kredytowej. (Obowiązują limity miesięczne). Pieniądze można wysyłać do banków. Przesyłki mogą być wysyłane we wszystkich głównych walutach. Dostępny stały instruktaż dla przekazów pieniężnych o powtarzającym się charakterze. State Bank of India, New York nie pobiera żadnych opłat prowizji za przelewy rupii do Indii niezależnie od kwoty. Jednak w przypadku przelewów na konta beneficjentów prowadzone w bankach innych niż SBI, opłaty mogą być pobierane z opłatą (np. NEFT, bankami beneficjenta itp.), Jeśli takie istnieją. Przesunięcie może zostać opóźnione - jeśli Twoje środki nie są natychmiast dostępne u nas jesteś niezupełny z powodu awarii sieci problemów technicznych pozostających poza kontrolą nad wysyłającymi oddziałami odbiorczymi. Jak złożyć wniosek Kliknij tutaj Jak Państwo wiedzieli, prawo federalne wymaga, aby wszystkie banki identyfikowały swoich klientów. Aby zaoszczędzić Ci wysiłku w celu przekazania informacji identyfikacyjnych za każdą przelewę, wprowadziliśmy prostą, jednorazową identyfikację pod nazwą User Registration. Pobierz formularz rejestracyjny użytkownika i formularz wniosku o przelew, a następnie wyślij go do nas w celu otrzymania pierwszej wpłaty. Obydwa formularze zawierają przewodnik krok po kroku, który umożliwi Ci całkowite ukończenie procesu. W przypadku kolejnych przelewów należy wypełnić tylko wniosek o przeslanie i przesłać do nas pocztą, faksem, zeskanowaną kopię pocztą elektroniczną lub osobiście przesłać ją do oddziału. Nasza lokalizacja Kliknij tutaj Znajdujemy się na drugim piętrze na 460 Park Avenue, który znajduje się na rogu Park Avenue i 57th Street (E) na Manhattanie. Najbliższa stacja metra to 59th Street i Lexington Avenue, do których można dojechać pociągiem nr 4, 5, 6, N, Q i R. Godziny pracy Kliknij tutaj Nasze godziny pracy to od 9 do 16.00. EST od poniedziałku do piątku. (Usługi gotówkowe dostępne tylko od 9 rano do 3 po południu) Kogo się skontaktować Kliknij tutaj State Bank of India Usługa transferu pieniędzy do Indii Bank Indii Indii (SBI) jest najbardziej zaufaną marką w Indiach jest również największym i najstarszym bankiem w Indiach. SBI cieszy się lwem udziału w rynku indyjskiego sektora bankowego i pozostawia go konkurentom takim jak ICICI Bank. HDFC Bank. Oś banku do kurzu. Posiadając 16,5 tys. Oddziałów w Indiach i około 190 biur w 36 innych krajach, SBI zyskało status znanego na całym świecie banku dla Indian. Ze względu na swój ogromny rozmiar i wiek, SBI przyciąga również negatywną krytykę, że jest powolny i nie jest tak przyjazny dla konsumenta po raz pierwszy bankierów. Ta krytyka wydaje się również prawdziwa, jeśli chodzi o usługę przekazów pieniężnych przekazywanych przez bank w celu przekazania pieniędzy do Indii. Jeśli nie jest to powolne i oparte na pracy papierniczej, SBI jest niesamowitym bankiem, który deponuje pieniądze za wysokie zwroty, a także przesyła pieniądze do Indii z opłatą ZERO przez bank (możesz skończyć płacąc niewielkie opłaty, takie jak opłaty NEFT). Oto lista plusów i minusów z usługą transferu pieniędzy SBI do Indii Najbardziej zaufanym bankierem w Indiach Brak ukrytych opłat lub opłat pobranych przez Bank Narodowy Indii za transfer pieniędzy do Indii Atrakcyjne kursy walut, ale zdecydowanie nie najlepsze dostępne na rynku Przelewy do kont oddziałów SBI w Indiach są płynne i działają dobrze Możesz przenosić duże kwoty, np. 100 000 na konta SBI w Indiach Nie tak atrakcyjny interfejs sieciowy. Przygotujcie początkowo dużą krzywą uczenia się. Brak transferu natychmiastowego. Pobiera dni, aby przelać pieniądze. Kurs wymiany TrendState Bank of India (SBI) Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy do interakcji z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem. Jednakże, aby utrzymać wysoki poziom dyskursu, w którym wszystkie są wartościowe i oczekiwane, należy pamiętać o następujących kryteriach: Wzbogać rozmowę Bądź skupiony i na dobrej drodze. Opublikuj tylko te materiały, które są istotne dla omawianego tematu. Szanuj. Nawet negatywne opinie można sformułować pozytywnie i dyplomatycznie. Użyj standardowego stylu pisania. Uwzględnij interpunkcję i przypadki górnej i dolnej. UWAGA. Spam iory promocyjne i linki w komentarzu zostaną usunięte Unikaj wulgaryzmy, zamachu i osobistych ataków skierowanych do autora lub innego użytkownika. Donrsquot Monopolize the Conversation. Doceniamy namiętność i przekonanie, ale również mocno wierzę, że damy każdemu szansę na wymianę myśli. Dlatego też, oprócz interakcji obywatelskich, spodziewamy się, że komentatorzy złożyliby krótkie i przemyślane opinie, ale niejednokrotnie, że inni są zirytowani lub obrażeni. Jeśli otrzymamy skargi dotyczące osób, które przejmą wątek lub forum, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania ich na stronie, bez regresu. Dozwolone będą tylko angielskie komentarze. Sprawcy spamu lub nadużycia zostaną usunięte z serwisu i zabronione z przyszłej rejestracji według własnego uznania Investingrsquos. Przeczytałem wytyczne dotyczące Inwestycji i zgadzam się z opisanymi warunkami. Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres Zamień załączony wykres na nowy wykres Proszę poczekać na minutę, zanim spróbujesz skomentować ponownie. Dzięki za komentarz. Pamiętaj, że wszystkie komentarze są oczekujące na zatwierdzenie przez naszych moderatorów. Może to zająć trochę czasu, zanim pojawi się na naszej stronie. Ten komentarz został już zapisany w Twoich zapisanych przedmiotach Udostępnij ten komentarz: SBI kup 270 jutro cel 280 sl 265 następny cel 285. Ten komentarz został już zapisany w Twoich zapisanych przedmiotach Udostępnij ten komentarz pod adresem: buy sbi at 273 sl 262 target 290 Ten komentarz został już zapisany w Twoich zapisanych przedmiotach Udostępnij ten komentarz: Kup na dłuższą metę Ten komentarz został już zapisany w Twoich Zapisanych przedmiotach Podziel się tym komentarzem: ile zwrotu mogę się spodziewać za 1 rok Ten komentarz został już zapisany w twoich Zapisanych przedmiotach Podziel się tym komentarzem do: Znam tego człowieka, tylko po to, żeby zmylić ludzi i uzyskać mój zysk, piszę takie dziwne komentarze, przeczytałem Warren Buffett Book niewiele, ale niektóre i znam jego podstawowe strategie inwestowania, najlepsze rzeczy Jestem jedyny14 Zrzeczenie się: Fusion Media chciałby przypomnieć, że dane zawarte w tej witrynie niekoniecznie są zgodne z rzeczywistością i nie są dokładne. Wszystkie kontrakty CFD (akcje, indeksy, futures) i Forex nie są oferowane przez giełdy, ale raczej przez animatorów rynku, więc ceny mogą nie być dokładne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej, co oznacza, że ​​ceny mają charakter orientacyjny i nie są odpowiednie do celów handlowych. Dlatego Fusion Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe poniesione w wyniku korzystania z tych danych. Fusion Media lub osoby zaangażowane w Fusion Media nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie w wyniku uzależnienia od informacji, w tym danych, notowań, wykresów i sygnałów buysell zawartych w tej witrynie. Proszę być w pełni poinformowany o ryzyku i kosztach związanych z obrotem rynkami finansowymi, jest to jedna z najbardziej ryzykownych form inwestycji.

No comments:

Post a comment