Friday, 22 December 2017

Nab forex trading desk skandal cast


Heads roll na NAB w skandalu walutowym National Australia Bank Ltd zwolniony był z czterech handlarzy walutowych w centrum skandalu handlowego, który kosztował Australias największy bank 360 milionów. Bank powiedział dziś, że główną odpowiedzialnością za nielegalne handel spoczywało na czterech członków biura opcji walutowych. Firma NAB opublikowała wyniki raportu PriceWaterhouseCoopers w skandalu handlowym, w którym stwierdzili, że czterem handlowcy wykorzystali luki i słabe strony systemów i procesów, aby ukryć straty handlowe i chronić premie. Przedsiębiorcy - Luke Duffy, David Bullen, Gianni Grey i Vince Ficarra - zostali zwolnieni. Ponadto, NAB powiedział dziś szefowi forex w banku Rynki Markets, Gary Dillon, który był bezpośrednim opiekunem czterech przedsiębiorców, również zostanie zwolniony. Bank poinformował, że trzech menedżerów wyższego szczebla opuszczało firmę NAB po wydaniu raportu. Pozostawiając dyrektor generalny Corporate Banking Institutional Banking, Ian Scholes, szef działów rynków, Ron Erdos oraz dyrektor generalny ds. Zarządzania ryzykiem, Chris Lewis. NAB powiedział, że kadry zarządzającej na tych stanowiskach zostały powołane na krótką metę, dopóki NAB nie zakończy odpowiednich procesów rekrutacyjnych. Na początku tego roku były szef Frank Cicutto i przewodniczący Charles Allen zrezygnowali ze śladu skandalu. Bank ogłosił dzisiaj plan czteropunktowy dotyczący kwestii objętych raportem PriceWaterhouseCoopers (PWC). Prezes Graham Kraehe i szef John Stewart poinformowali, że plan ten odbył się w dwumiesięcznym przeglądzie przeprowadzonym przez PWC, w którym przeprowadzono wywiady z ponad 45 pracownikami i osobami trzecimi, badania nad tysiącami e-maili i analizą 10.000 transakcji handlowych. Nab powiedział, że kluczowe punkty w raporcie zawierały, że ostateczna strata z tytułu transakcji nieupoważnionych w ramach opcji walutowych wynosi 360 milionów strat znacznie wzrosła między wrześniem 2003 r. A styczniem 2004 r., Cztery przedsiębiorstwa handlowe wykorzystały luki i słabe strony w systemach i procesach w celu ukrycia strat handlowych i ochrony premie i straty handlowe zostały zgłoszone do zarządzania przez kilku młodych pracowników. Rada jest przekonana, że ​​podjęto pełną i sprawiedliwą ocenę wszystkich kwestii oraz że podejmowane są odpowiednie działania zaradcze, aby rozwiązać wszystkie kwestie podniesione w raporcie PWC i uniemożliwić im powtarzanie się, powiedział Kraehe. Raport stwierdził, że niewystarczający nadzór nad kierownictwem działów NABs oraz znaczne luki w funkcjach monitorowania biura back office. Wystąpiły również słabe strony w procedurach kontrolnych, awariach systemów zarządzania ryzykiem oraz braku kontroli finansowych w podziale. Zdaniem PWC nie istniała odpowiednia kultura zgodności w ramach podziału rynkowego NAB i istniała tendencja do tłumienia złych wiadomości, a nie otwartych i przejrzystych problemów. Dodano, że sygnały ostrzegawcze, zarówno od wewnątrz banku, jak i od organów regulacyjnych i innych uczestników rynku, nie zostały właściwie podjęte. Pan Kraehe powiedział, że rada uznała za ostatecznie odpowiedzialną za kulturę i reputację banku oraz wszelkie straty poniesione przez akcjonariuszy. Bank ponownie zajął dwa komitety, a Peter Duncan zastąpił pana Kraehe'a przewodniczącego komisji ds. Ryzyka i Johna Thorna, przejmującego od Cathy Waltera przewodniczącego komitetu ds. Audytu. Straty handlowe są badane przez Australijski Organ Nadzoru Prudential, Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji oraz australijską policję federalną. Agencje te ustalą, czy jakiekolwiek działania cywilne i karne zostaną podjęte wobec osób fizycznych w wyniku strat z tytułu opcji walutowych, powiedział Stewart. Stewart powiedział, że bank poprawia ramy zarządzania ryzykiem, aby uzyskać właściwszą równowagę między funkcjami zarządzania a funkcjami policji. Ocenialiśmy wartość zagrożoną i ograniczyliśmy ryzyko, powiedział Stewart. Powiedział, że niedociągnięcia w procedurach kontrolnych wskazanych przez PWC zostały lub zostaną usunięte bezzwłocznie. Obejmują one analizę dziennych zysków handlowych i rachunkowości, raportowanie wszystkich dużych i nietypowych transakcji, badanie wszystkich stawek pozabojowych w transakcjach wysokiego ryzyka oraz silniejsze zaplecze, które prawidłowo sprawdza wszystkie transakcje. To niedopuszczalne, że pracownicy krajowej polityki naruszenia i ograniczenia kontroli, powiedział Stewart. Od tej pory będzie obowiązywała polityka zerowej tolerancji wobec nieuprawnionych naruszeń w Krajowym. Akcje w NAB spadły o 23 centów do 31,61 na 1146 AEDT. Forex w więzieniu od 16 miesięcy za rolę w skandale handlowym NAB Daniella Miletic, 16 czerwca 2005 Page Tools Osobiste ambicje, arogancja i błędne poczucie niezwyciężenia sprawiły, że Luke Edward Duffy grał główną rolę w jednym z największych skandali w Australii 8212 roli, która wczoraj skaziła go na więzienie co najmniej 16 miesięcy. 35-letni były szef banków ds. Opcji walutowych w National Australia Banks otrzymał 29 miesięczne wyroki w więzieniu z minimalnym terminem 16 miesięcy za udział w domniemanemu 360-milionowym skandale z utratą transakcji. Brat i prawnik Duffys, Patrick, powiedział, że mają zamiar odwoływać się od wyroku, nałożonego przez wiktoriańskiego hrabstwa Court Geoff Chettle, jak najszybciej. Duffy, z Albert Park, wczoraj zakrył twarz dłonią po usłyszeniu wyroku. Przyznał się winnym do trzech czynów nieuczciwych, używając swojego stanowiska jako pracownika do uzyskania korzyści finansowych. Duffy, wraz z trzema innymi byłymi przedsiębiorcami NAB, twierdził, że osiągnął 37 milionów zysku za rok do dnia 30 września 2003 r., Próbując pokryć 5 milionów strat i uniknąć kontroli. To pozostało 42 milionów do odzyskania. Między grudniem 2003 r. A styczniem 2004 r. Utrata zakładów w dolarach australijskich pomogła krążyć w napędzaniu finansowego chaosu. Powiedziałem sędzia Chettle, bez wątpienia, że ​​twój handel stała się bardziej szalony i zdesperowany, gdy próbowałeś naprawić ten bałagan, jaki stworzyłeś. Ty i twój zespół zobaczyliście się za niezwyciężonego i usprawiedliwionego w swoim zachowaniu zbrodniarza, twierdząc, że głównym motywem było zarabianie pieniędzy na banku. To po prostu nie usprawiedliwienie. Sędzia Chettle powiedział, że przestępstwa są dobrze zaplanowane, wyrafinowane i zaangażowane w ogromne kwoty. Mieszanka osobistych ambicji, arogancji i kultury korporacyjnej sprawiła, że ​​zapomniałeś odpowiedzialności prawnej, jaką miałeś do NAB, jego kierownictwa i jego akcjonariuszy. Podczas skazania stwierdził: Przestępstwa zostały popełnione przez ciebie w kulturze opartej na zyskach moralności. Aby kontynuować, trzeba było ryzykować. Sędzia Chettle przyznał, że Duffy spłacił premie za wykonanie 129,338 dolarów na podstawie swoich manipulacji zysków. Powiedział, że Duffy nie współpracował w śledztwie i zgodził się dostarczyć dowodów przeciwko jego trzema współaspuszczonym, jego wyrok miało cztery lata i trzy miesiące więzienia z minimalnym okresem dwóch lat i trzech miesięcy. Poza dworem, żona Duffys, Donnalea, powiedziała, że ​​została zdewastowana przez wyrok. Nie zasługuje na to w oczywisty sposób w naszej opinii, a my po prostu w ciągu najbliższych 16 miesięcy z naszego życia. Mamy wiele wsparcia. Wyrok jest przeprowadzony przez 11-miesięczne dochodzenie australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Prezydent ASIC, Jeffrey Lucy, powiedział, że sprawa wykazała, że ​​w przypadku oszukania zarówno pracodawcy, jak i akcjonariuszy, sąd wyda wyroki skazujące. Dostaj SMH wydawane zaledwie trzy razy w tygodniu - więzienie SAVE 2116 miesięcy dla dealera forex NAB w związku z skandalem 360 m Narzędzia strony Osobiste ambicje, arogancja i błędne poczucie niezwyciężenia doprowadziły Luke'a Edwarda Duffy do odgrywania głównej roli w jednym z największych korporacji skandale w historii australijskiej - rola, za którą został wczoraj skazany na więzienie co najmniej 16 miesięcy. 35-latek byłego szefa banków opcji obcej waluty krajowej Australia Banks otrzymał 29 miesięcy więzienia, z czego co najmniej 16 miesięcy z powodu jego rzekomego skandalu w wysokości 360 milionów. Brat i prawnik Patrick Duffys, Patrick, wczoraj powiedziała, że ​​Duffy zamierza złożyć odwołanie od wyroku, na który powołał się sędzia sądu okręgowego Geoff Chettle. Duffy, z Albert Park, wczoraj zakrył twarz dłonią po usłyszeniu wyroku. Przyznał się winnym do trzech czynów nieuczciwych, używając swojego stanowiska jako pracownika do uzyskania korzyści finansowych. Duffy, wraz z trzema innymi byłymi przedsiębiorcami NAB, twierdził, że osiągnął 37 milionów zysku za rok do dnia 30 września 2003 r., Próbując pokryć 5 milionów strat i uniknąć kontroli. To pozostało 42 milionów do odzyskania. Między grudniem 2003 r. A styczniem 2004 r. Utrata zakładów w dolarach australijskich pomogła krążyć w napędzaniu finansowego chaosu. Powiedziałem sędzia Chettle, bez wątpienia, że ​​twój handel stała się bardziej szalony i zdesperowany, gdy próbowałeś naprawić ten bałagan, jaki stworzyłeś. Ty i twój zespół zobaczyliście się za niezwyciężonego i usprawiedliwionego w swoim zachowaniu zbrodniarza, twierdząc, że głównym motywem było zarabianie pieniędzy na banku. To po prostu nie usprawiedliwienie. Sąd słyszał, że Duffy weszło w życie siedem fałszywych opcji walutowych, które miały miejsce pomiędzy 15 grudnia 2003 r. A 9 stycznia 2004 r., Do łącznej wartości 145 milionów euro. W okresie od 1 października 2003 r. Do 9 stycznia 2004 r. Wprowadził 12 fałszywych transakcji wymiany walutowej do łącznej liczby 118 milionów. Sędzia Chettle powiedział, że przestępstwa są dobrze zaplanowane, wyrafinowane i zaangażowane w ogromne kwoty. Mieszanka osobistych ambicji, arogancji i kultury korporacyjnej sprawiła, że ​​zapomniałeś odpowiedzialności prawnej, jaką miałeś do NAB, jego kierownictwa i jego akcjonariuszy. Zniszczyłeś perspektywy wraz ze swoją reputacją, kiedy popełniłeś te zbrodnie. Podczas skazania zauważył nacisk dawnej pracy Duffysa. Przestępstwa zostały popełnione przez ciebie w kulturze moralności opartej na zyskach. Aby kontynuować, trzeba było ryzykować. Sędzia Chettle przyznał, że Duffy spłacił premie za wykonanie 129,338 dolarów na podstawie swoich manipulacji zysków. Powiedział Duffy'emu, że gdyby nie współpracował podczas dochodzenia i zgodził się przedstawić dowody przeciwko jego trzem współaszporom, jego wyrok byłby 51-miesięcznym okresem pozbawienia wolności z minimalnym okresem dwóch lat i trzech miesięcy. Poza dworem żona Duffysa Donnalea powiedziała, że ​​była zdewastowana. Nie zasługuje na to, oczywiście, w naszej opinii, a my po prostu w ciągu najbliższych 16 miesięcy z naszego życia. Mamy wiele wsparcia, powiedziała. Wyrok jest przeprowadzony przez 11-miesięczne dochodzenie australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Prezes ASIC Jeffrey Lucy powiedział: "W tej sprawie dowodzi się, że starsi pracownicy, którzy zajmują stanowiska zaufania i odpowiedzialności, będą ponosić odpowiedzialność za wszelkie nieuczciwe zachowanie, a zwłaszcza w przypadku oszukania zarówno pracodawcy, jak i akcjonariuszy, sąd wyda wyroki skazujące. Get The Age domu dostarczane zaledwie 2,70 tygodniowo

No comments:

Post a Comment