Sunday, 26 November 2017

Forex trading kapital kampers


Ile kapitału handlowego Czy handlowcy na rynku Forex potrzebują dostępu do rachunków dźwigni, łatwego dostępu do globalnych brokerów i proliferacji systemów handlowych, obiecujących bogactw, promujących handel na rynku forex. Trzeba jednak pamiętać, że ilość handlowców kapitału, które mają do dyspozycji, znacząco wpłynie na ich zdolność do życia w handlu. Faktycznie, rola stolicy w handlu jest tak ważna, że ​​nawet niewielka krawędź może przynieść duże zyski. Wynika to z faktu, że krawędź może być wykorzystywana do dużych zysków pieniężnych tylko poprzez wystarczająco duże miejsca i replikację (lub częstotliwość). Zdolność przedsiębiorcy do wdrożenia rozmiaru i replikacji w sytuacjach, w których są odpowiednie warunki, jest tym, co oddziela prawdziwego profesjonalistę od mniej doświadczonych przedsiębiorców. Dokonuje się to między innymi - nie jest niedofinalizowana. Tak więc ile pieniędzy jest wymagane Dowiedz się, ile dochodów potrzebujesz, aby osiągnąć cele handlowe - i czy cele są realistyczne. (Więcej informacji można znaleźć w "Strategiach handlu dziennego dla początkujących"). Co to jest szacowny wynik Każdy przedsiębiorca marzy o małej kwocie kapitału i stanie się milionerem. Rzeczywistość polega na tym, że niewielkie konto jest mało prawdopodobne. Podczas gdy zyski mogą gromadzić się i gromadzić się w miarę upływu czasu, handlowcy z małymi kontami często czują się zmuszeni do korzystania z dużej ilości dźwigni lub podejmowania nadmiernego ryzyka w celu szybkiego budowania swoich kont. Nie zdając sobie sprawy, że profesjonalni zarządzający funduszami często zarabiają mniej niż 10-15 rocznie, handlowcy z niewielkimi kontami często zakładają, że w ciągu jednego roku mogą zarobić podwójnie, potrójnie lub nawet 10 razy więcej pieniędzy. Rzeczywistość polega na tym, że w przypadku fakturowania opłat, prowizji i rozchodów przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnością, aby po prostu wyrównać. Weźmy na przykład kontrakt SampP E-mini. Pozwala przyjmować opłaty za 5 za podróż okrążającą jedną umowę i że przedsiębiorca wykonuje 10 transakcji w obie strony dziennie. W ciągu miesiąca z 21 dniami handlowymi przedsiębiorca ten spędził 1.050 na prowizjach, nie wspominając o innych opłatach, takich jak Internet, uprawnieniach, wykresach lub innych opłatach, jakie przedsiębiorca może ponieść w trakcie obrotu. Jeśli przedsiębiorca rozpoczynał od 50 000 rachunków, w tym przykładzie straciłby 2 tego salda tylko w komisjach. Jeśli założymy, że co najmniej połowa transakcji przekroczyła zlecenie oferowania lub zaoferowania faktoringu. 105 transakcji spowoduje niezwłoczne wykupienie kontra. Jest to dodatkowy koszt 1312,50 dolara dla transakcji. Tak więc nasz handlowiec znajduje się teraz w otworze 2.362.50 (blisko 5 jego początkowego salda). Ta kwota będzie musiała zostać zwrócona przez zyski z inwestycji, zanim inwestor może nawet zacząć zarabiać Realistyczne spojrzenie na Opłaty Kiedy patrzy się w ten sposób na opłacenie, po prostu zyskiem jest godne podziwu. Ale jeśli krawędzi można znaleźć, te opłaty mogą być pokryte i zrealizowane zyski. Zakładając, że przedsiębiorca może wyznaczyć granicę jednokrotną, co oznacza średnio, że osiąga zyski jednorazowe w przeliczeniu na obie strony, to przedsiębiorca dokona: 210 transakcji x 12.50 2,625 Z pominięciem 5 prowizji przedsiębiorca wyprzedza: 2625 - 1050 1,575 lub 3 zwrot z konta na miesiąc Średni zysk wykazuje, że podczas gdy przedsiębiorca wygrywa i traci handlując, gdy transakcje są uśrednione, wynik wynikowy wynosi jeden lub więcej. Zarabiając średnio jednego kresu na opłaty za wymianę handlową, obejmuje poślizg i wygeneruje zysk, który pokonałby większość poziomów odniesienia. Pomimo tego, jeden przeciętny zysk jest często wyszydzany przez początkujących handlowców, którzy strzelają do gwiazd i kończą z niczym. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz cieniowanie cen na rynkach Forex). Czy jesteś niedobryszczony dla celów zarabiania Zwykłe zarabianie tylko jednego kleszczu wydaje się łatwe, ale wysoki wskaźnik awaryjności wśród przedsiębiorców pokazuje, że nie. W przeciwnym razie przedsiębiorca mógłby po prostu zwiększyć wielkość handlu do pięciu partii na wymianę handlową i zarabiać 15 miesięcznie na 50 000 kontach. Niestety niewielkie konto ma znaczący wpływ na prowizje i potencjalne koszty wymienione w powyższej sekcji. Nie ma większego wpływu na większe konto. Większe konto ma również tę zaletę, że zajmuje większe pozycje, aby zwiększyć korzyści płynące z codziennego handlu. Małe konto nie może zarobić tak dużych transakcji, a nawet zajmować większą pozycję niż konto, które może wytrzymać, jest bardzo ryzykowne, ponieważ może to doprowadzić do wywołania depozytu zabezpieczającego. Ponieważ jednym ze wspólnych celów wśród handlowców dziennych jest zarabianie na życie, zawieranie kontraktu 10 razy dziennie, przy jednoczesnym osiągnięciu zysku jednorazowego (co, jak widzieliśmy, jest bardzo wysoką stopą zwrotu) może przynieść dochód, ale faktoring innych wydatków, jest mało prawdopodobne, aby dochód był taki, na którym przedsiębiorca może przetrwać. Konto, które może handlować pięcioma umowami, może być zasadniczo pięciokrotnie wyższe niż przedsiębiorca prowadzący jedną umowę, o ile nieproporcjonalna kwota kapitału nie jest zagrożona. Nie ma ustalonych zasad dotyczących liczby transakcji do zawierania lub zawierania umów handlowych. Każdy przedsiębiorca musi spojrzeć na jego przeciętny zysk na kontrakty handlowe, aby zrozumieć, ile transakcji lub kontraktów jest potrzebnych, aby spełnić określone oczekiwania dochodów. Ile ryzyku, dla którego przedsiębiorca naraża się na to, czyniąc to jest również najważniejsze. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Understanding Forex Risk Management.) Rozważenie dźwigni Dźwignia oferuje wysoką nagrodę połączoną z wysokim ryzykiem. Niestety, ponieważ wielu przedsiębiorców nie zarządza prawidłowo kontami, rzadko widać korzyści z dźwigni finansowej. Dźwignia pozwala przedsiębiorcy na większą pozycję, niż można by z własnym kapitałem. Ponieważ przedsiębiorcy nie powinni ryzykować więcej niż jednego swojego pieniądza na danym handlu, dźwignia może zwiększyć zwrot, o ile zachowana jest zasada 1. Jednakże dźwignia jest często wykorzystywana lekkomyślnie przez przedsiębiorców, którzy zaczynają zacofanie. W żadnym miejscu nie jest to bardziej rozpowszechnione niż na rynku walutowym. gdzie przedsiębiorcy mogą być wykorzystywani przez 50 do 400 razy zainwestowanego kapitału. (Dowiedz się więcej na ten temat w Leverage Forex: Miecz dwumetryczny i zwiększaniu dźwigni na Twoim rynku Forex). Przedsiębiorca, który deponuje 1000, może korzystać z 100.000 (z 100 na 1 dźwignią) na rynku. To może znacznie powiększyć powroty i straty. Jest tak dobrze, dopóki tylko 1 (lub mniej) kapitału handlowego jest zagrożone dla każdego handlu. Oznacza to, że z takim kontem tylko 10 (1 na 1000) należy ryzykować na każdym handlu. Na niestabilnym rynku walutowym. większość handlowców będzie stale zatrzymywana z przystankiem tak małym. Dlatego na tym rynku handlowcy mogą sprzedawać drobne partie, co pozwoli im na większą elastyczność, nawet przy 10 stopach. Nudą tych produktów jest zwiększenie stopu, ale może to prowadzić do słabych wyników, ponieważ każdy system handlu może przejść przez szereg kolejnych utraty transakcji. W tym przykładzie przedsiębiorcy muszą unikać pokusy próby szybkiego ich zwrotu o 1000 na 2000. Może się zdarzyć, ale na dłuższą metę przedsiębiorca lepiej buduje konto powoli, odpowiednio zarządzając ryzykiem. Z przeciętnym zyskiem z pięciu pip i robieniem 10 transakcji dziennie z mikropasażarem (1000), przedsiębiorca dokona 5 (szacowany i będzie zależał od pary walutowej). To nie wydaje się znaczące w kategoriach monetarnych, ale w ciągu jednego dnia jest to 0,5 zwrotu z 1000 kont. W miarę rozwoju konta przedsiębiorca może być w stanie zarabiać na koncie, ale próba zarabiania na małym koncie może spowodować zwiększone ryzyko, nadmierne wykorzystanie dźwigni i często duże straty. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Dźwignia Forex: Miecz dwuczęściowy). Podsumowanie Podmioty gospodarcze często nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet niewielka krawędź, np. Uśredniona, zysku jednorazowego na rynku kontraktów futures. lub niewielki przeciętny zysk pip na rynku walutowym może oznaczać znaczne odsetki. Większość handlowców wchodzi na rynek niedekapitalizowany, co oznacza, że ​​podejmują nadmierne ryzyko, nie przestrzegając jednej reguły. Dźwignia może zapewnić przedsiębiorcy sposób uczestniczenia w rynku o wysokim zapotrzebowaniu na kapitał, aczkolwiek 1 reguła musi być nadal stosowana w odniesieniu do kapitału osobistego podmiotów gospodarczych. Zyski przychodzą wraz ze wzrostem rachunku, a zarabianie na życie wymaga niewielkiej krawędzi, ale konto musi być wystarczająco duże, aby zapewnić zwrot pieniędzy, z jakiego może się zmieścić przedsiębiorca. Krawędź jest wykorzystywana przez wielokrotne wkładanie wystarczającego kapitału w grę (bez nadmiernego ryzyka), aby przekształcić przewagę w przynoszący dochód. (Krok po kroku, jak zacząć forex, sprawdź nasz poradnik Forex). Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez jednostki i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Struktura rekompensat, jaką zarządzający funduszami hedgingowymi zwykle wykorzystują, w których część rekompensat jest oparta na wynikach. Bogactwo Kapital: depozyty walutowe w UE wzrastają pomimo regulacyjnego zaciągnięcia depozytów walutowych w Europie, pomimo bieżących zmian regulacyjnych dotyczących branży forex w UE, według danych na temat depozytów walutowych na całym świecie świadczonych przez prywatną firmę Kapital Wealth. Dane są skorygowane o PKB na mieszkańca i odnoszą się do grudnia 2018 r. Wiele z 10 krajów z najwyższymi depozytami na rynku forex w grudniu to państwa członkowskie UE, w tym Hiszpania, Francja, Holandia, Wielka Brytania i Niemcy. 8220Dane pokazują, że pomimo niedawnego zamknięcia regulacji, przemysł bardzo polega na krajach członkowskich Unii Europejskiej, 8221, powiedziała spółka. Ciekawostką jest fakt, że firmy zdają się uprzedzać na francuskich i holenderskich mieszkańców z powodu zbliżającego się zakazu reklamowania w tych krajach. We Francji. reklama online wysoce spekulacyjnych i ryzykownych umów finansowych, takich jak opcje binarne, forex i kontrakty różnicowe (CFD) z dźwignią większą niż 5: 1, jest zabroniona. Holandia podejmuje również kroki w celu zakazu reklamy ryzykownych instrumentów inwestycyjnych, w tym opcji binarnych, kontraktów CFD, kontraktów futures i warrantów. Poza Europą depozyty walutowe stale rosną na innych rynkach, głównie w krajach Bliskiego Wschodu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. Wszystkie trzy kraje znalazły się w pierwszej piątce na rynkach z najwyższymi depozytami walutowymi. Izrael przewodzi średnią kwotą pierwszych depozytów Według danych Kapitału Wealths, Izraelici handlowcy po raz pierwszy wyznali najwyższą średnią kwotę depozytów pierwszej rundy. 8220 Dzieje się tak, jak kraj oficjalnie wprowadził ustawodawstwo, które zabrania marketingu produktów w i poza granicami kraju dla nieregulowanych pośredników. Gwałtowne zmiany w przemyśle izraelskim mogą mieć istotny wpływ na przyszłe publikacje danych, podał 8221 Kapital Wealth. Kraje afrykańskie i latynoamerykańskie znalazły się również w pierwszej dziesiątce największych zbiorczych pierwszych depozytów w grudniu. W Afryce przywódcy byli: Kenią, Lesotho i Botswaną, podczas gdy w Ameryce Łacińskiej Ekwador, Brazylia i Kostaryka znalazły się na liście liderów. Według Kapital Wealth, wyzwania dla branży w Ameryce Łacińskiej, związane głównie z przetwarzaniem płatności, wydają się zmniejszać. O GAIN Capital Globalny lider w handlu online GAIN Capital została założona w 1999 roku z jasną misją: zapewnić handlowcom niskie koszt dostępu do rynków walutowych. Od tego czasu rozszerzyliśmy naszą ofertę produktową i globalny zasięg, a teraz zapewniamy 140 000 inwestorom detalicznym i instytucjonalnym dostęp do rynków OTC i giełdowych. Nasze firmy obejmują globalne marki CFD i FX FOREX oraz City Index GTX. w pełni niezależny ECN walutowy dla instytucji i naszej grupy kontraktów terminowych, który zapewnia dostęp do najważniejszych światowych towarów i instrumentów pochodnych handlujących ponad 30 światowymi giełdami. GAIN Capital ma siedzibę w Bedminster w stanie New Jersey i jest obecny na całym świecie, zatrudniając 800 pracowników w Ameryce Północnej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Rynki globalne Rynki walutowe i rynki walutowe Transakcje średni miesięczny wolumen w III kwartale 2018 r. Silna ochrona prawna GAIN Capital i spółki zależne są regulowane w 7 jurysdykcjach na całym świecie. Spotkaj się z naszym zespołem kierowniczym Zespół kierowniczy GAIN Capitals to grupa dedykowana technologii, handlu, operacji i profesjonalistów finansowych. Nasz wykonawczy komitet operacyjny tworzy strategiczny nacisk na GAIN Capital i jest wspierany przez doświadczonego zespołu zarządzającego w każdym regionie. Glenn Stevens Dyrektor Generalny Glenn jest dyrektorem generalnym GAIN i członkiem zarządu firmy. Dołączył do GAIN Capital w 2000 roku jako partner założycielski i dyrektor zarządzający. Glenn jest weteranem branży finansowej z ponad 30-letnim doświadczeniem w handlu i dewizach (FX). Przed dołączeniem do GAIN Capital, Glenn był dyrektorem zarządzającym i szefem sprzedaży i handlu walutami w Ameryce Północnej w NatWest Bank. Był także członkiem NatWests North American Management Committee. Przed NatWest spędził siedem lat w Merrill Lynch i Co, kończąc swoją kadencję jako dyrektor zarządzający i główny dealer FX na miejscu i na przyszłość. Glenn rozpoczął karierę FX w 1984 roku w firmie Bankers Trust Company. Pan Stevens posiada tytuł BS z Uniwersytetu Bucknell i MBA z Columbia University. Nigel Rose Dyrektor Finansowy Nigel jest odpowiedzialny za prowadzenie globalnej organizacji finansowej GAIN. Nigel dołączył do GAIN Capital w kwietniu 2018 r. Po przejęciu przez Spółkę City Index. Nigel prowadzi ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i liderów. W latach 2017-2018 Nigel pełnił funkcję Chief Financial Officer w City Index. Wcześniej spędził dziesięć lat jako Dyrektor Finansowy w Blue Square, który został przejęty przez Rank Gaming Group plc. Przed rozpoczęciem pracy w Rank Gaming, Nigel zajmował różne wysokie stanowiska w telekomach, mediach i pośrednictwie. Diego Rotsztain, dyrektor ds. Rozwoju korporacyjnego, radca prawny i sekretarz Diego, nadzoruje globalne funkcje GAIN w zakresie legalizacji i zgodności, a także kieruje działaniami firmy w zakresie rozwoju korporacyjnego. Diego dołączył do GAIN w styczniu 2017 r. Na stanowisku General Counsel i został powołany do kierowania rozwojem firmy w 2017 r. Wcześniej Diego był partnerem w Mayer Brown, gdzie był odpowiedzialny za wiodące rynki kapitałowe oraz transakcje fuzji i przejęć dla globalnych firm i zapewnianie im ciągłości corporate governance, raporty SEC i ogólne porady korporacyjne i transakcyjne. Przed Mayer Brown, Diego był prawnikiem korporacyjnym w Davis Polk amp Wardwells Capital Markets Group. Diego rozpoczął karierę jako urzędnik prawny honorowego Davida G. Tragera we wschodniej dzielnicy Nowego Jorku. Otrzymał dyplom J. D. z wyróżnieniem w Columbia University School of Law, gdzie był członkiem Law Review. Samantha Roady Prezes, Retail Jako prezes działu sprzedaży detalicznej GAIN, Samantha jest odpowiedzialna za nadzór nad strategią i bieżącą działalnością wspierającą działalność detaliczną Spółki i jej trzy kluczowe kanały dystrybucji: FOREX, City Index i partnerstwa. Samantha dołączyła do GAIN w październiku 1999 r. Jako partner założycielski, a od 1796 r. Pełni funkcję lidera w firmie. W latach 1999-2006 Samantha pełniła funkcję marketingową zarówno dla GAIN Capital, jak i dla FOREX, wielokrotnie nagradzanej marki detalicznej FX. W 2006 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Marketingu, a od 2008 roku odpowiada za sprzedaż bezpośrednią. W październiku 2017 r. Samantha została mianowana dyrektorem ds. Handlowych, dodając do niej rozwój produktów partnerskich. Objęła stanowisko Prezesa ds. Detalu w marcu 2018 r. Przed rozpoczęciem GAIN, Samantha była dyrektorem ds. Marketingu w FNX Limited, dostawcy systemów zarządzania ryzykiem amp-trading. Jeff Scott Dyrektor ds. Operacyjnych Jeff nadzoruje globalne działania i zasoby ludzkie dla firmy. Współpracuje z liderami biznesowymi w całej firmie, aby zarządzać i optymalizować globalne operacje, a także odpowiada za nowe przedsięwzięcia GAIN. Przed dołączeniem do GAIN w 2017 r. Jeff miał ponad 15 lat doświadczenia w zakresie obsługi operacyjnej i technologii w branży usług finansowych, w tym jako prezes Toluna USA. Jeff zajmował także wysokie stanowiska w kilku firmach z branży mediów cyfrowych, w tym LexisNexis i SourceMedia. W latach 1999-2005 Jeff pracował w firmie Thomson Reuters na wielu stanowiskach, w tym jako główny specjalista ds. Technologii i główny specjalista ds. Produktów. Chief Information Officer Mike nadzoruje strategię technologii GAIN Capitals dla swojej działalności detalicznej, a także systemów informatycznych i infrastruktury. Dołączył do GAIN w kwietniu 2018 r. Po przejęciu City Index przez Companys. Wcześniej Mike był dyrektorem ds. Informatycznych w City Index. Zanim to się stało, Mike przez 20 lat konsultował się z bankami inwestycyjnymi w zakresie systemów technologicznych, głównie w zakresie ryzyka rynkowego i zarządzania aktywami. W tym okresie wdrożył systemy przepływów pieniężnych i ryzyka w czasie rzeczywistym dla HBOS, ING i Santander, a także zajmował szereg ról danych rynkowych dla firm gier online. Tim Osullivan Chief Risk Officer Tim współpracuje z liderami w całej Spółce, aby identyfikować i zarządzać ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym Spółki. Odpowiada za strategię ryzyka, raportowanie, ocenę ryzyka, zarządzanie umową z dostawcą i nadzór nad portfelem depozytów zabezpieczających spółki. Tim dołączył do GAIN w 2000 roku jako Global Head of Trading i objął stanowisko Chief Risk Officer w 2017 roku. Ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynkach finansowych, w tym wyższe stanowiska handlowe w globalnych instytucjach finansowych, takich jak Merrill Lynch, gdzie był dyrektor działu NY Sterling i Standard Chartered Bank, gdzie spędził osiem lat na wyższych stanowiskach handlowych, nadzorując transakcje forward w DEM i handlu walutami azjatyckimi i egzotycznymi.

No comments:

Post a comment